Leidschendam-Voorburg

Direct contact?
Bel 070 - 205 70 00

MEE Zuid-Holland Noord

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de cliënt. Wij helpen zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

Missie ‘Meedoen mogelijk maken’
Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. Een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. MEE is er voor die mensen die door hun beperking hierin worden belemmerd.

In onze dienstverlening staat de vraag van de cliënt centraal. Wij zijn onafhankelijk en handelen vanuit het belang van de cliënt. Wij richten ons op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Samen met de cliënt worden de mogelijkheden van het netwerk bekeken en, indien mogelijk, benut. Wij doen dit op alle leefgebieden: opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. Wij kennen alle relevante stelsels en voorzieningen en hebben veel ervaring met beperkingen. Wij richten ons op complexe vraagstukken, waarbij een integrale benadering en een samenhangend ondersteuningsaanbod op meerdere leefgebieden vaak nodig is. Voor de cliënt komt dit optimaal tot zijn recht door samen te werken met lokale organisaties. Onze dienstverlening is laagdrempelig en landelijk dekkend. De MEE-organisaties streven naar dezelfde kwaliteit. Onze ondersteuning is tijdelijk en een indicatie is niet nodig. Wij hebben geen winstoogmerk.

Door onze ondersteuning durven mensen met een beperking weer te geloven in de eigen mogelijkheden. Door zelf keuzes te maken en de regie te voeren over eigen leven wordt de kwaliteit van bestaan vergroot. Bovendien wordt in veel gevallen een groter beroep op voorzieningen voorkomen of uitgesteld.

Tegelijkertijd zien wij dat de samenleving nog niet altijd voldoende is ingericht op de participatie van mensen met een beperking. Hierin hebben wij een belangrijke maatschappelijke opdracht. Wij zetten graag onze specifieke kennis van beperkingen in om lokale voorzieningen en instanties te versterken in het aanbod en in de omgang met mensen met een beperking. Door de vele cliënten die wij ondersteunen hebben wij een goed beeld van de belemmeringen die zij dagelijks ondervinden. Wij signaleren de knelpunten en maken deze bespreekbaar met lokale aanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven, cliëntenorganisaties, de lokale en landelijke overheid. Samen werken wij aan oplossingen om participatie voor mensen met een beperking ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

Voor meer informatie: www.meezhn.nl

Contact

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 uur tot 12.30 uur
070 - 205 70 00

Spreekuren

Dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur
De Waterlelie
Prinsenhof 4
2263 EV Leidschendam

Donderdag van 13.00 uur tot 15.00 uur
Wijk- en dienstencentrum De Groene Loper
Van Royenstraat 2
2273 VD Voorburg

Sociaal servicepunt

Het Sociaal Servicepunt is een samenwerkings­verband van organisaties die actief zijn in de gemeente Leidschendam- Voorburg, bestaande uit MEE Zuid-Holland Noord, Kwadraad en Woej. In maart 2018 is Sport en Welzijn aangesloten.

Ben je een professional?
Lees hier meer over onze werkwijze.