Leidschendam-Voorburg

Direct contact?
Bel 070 - 205 70 00

Woej

Woej is een brede welzijnsinstelling voor jong én oud, die bijdraagt aan het welbevinden van mensen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Woej bevordert de zelfredzaamheid, vergroot de ontplooiingsmogelijkheden, de maatschappelijke participatie en emancipatie van mensen die daaraan behoefte hebben en daartoe zelf niet, of onvoldoende, in staat zijn. Daarnaast bevordert Woej de sociale cohesie in de buurt, de wijk en de stad.

Missie “elkaar kennen, elkaar helpen”
Woej stelt zich als taak initiatieven te ontplooien, stimuleren, coördineren en, zo nodig, (doen) verrichten van werkzaamheden en/of activiteiten, die tot de verwezenlijking van de missie leiden.

Woej is een lerende organisatie, zowel intern als extern gericht. Ze staat in contact met haar omgeving en gaat uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Dit vraagt om een professioneel, daadkrachtig en betrouwbaar intern beleid, met een gedegen personeelsbestand.

Woej werkt vanuit een vraaggerichte aanpak. Onze activiteiten richten zich vooral op het kwetsbare deel van onze samenleving en op de sociale samenhang en sociale verbanden in Leidschendam-Voorburg.

Het bevorderen van maatschappelijke participatie is een belangrijk onderdeel van het werk van Woej. Ontwikkelen en uitvoeren van een breed pakket aan welzijnsdiensten én het stimuleren en versterken van mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn hierbij kernbegrippen. Zo leveren wij een bijdrage aan het voorkomen van achterstanden, zowel op het sociale, het culturele, als maatschappelijke vlak.

Voor meer informatie: www.woej.nl

Contact

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 uur tot 12.30 uur
070 - 205 70 00

Spreekuren

Dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur
De Waterlelie
Prinsenhof 4
2263 EV Leidschendam

Donderdag van 13.00 uur tot 15.00 uur
Wijk- en dienstencentrum De Groene Loper
Van Royenstraat 2
2273 VD Voorburg

Sociaal servicepunt

Het Sociaal Servicepunt is een samenwerkings­verband van organisaties die actief zijn in de gemeente Leidschendam- Voorburg, bestaande uit MEE Zuid-Holland Noord, Kwadraad en Woej. In maart 2018 is Sport en Welzijn aangesloten.

Ben je een professional?
Lees hier meer over onze werkwijze.