Leidschendam-Voorburg

Direct contact?
Bel 070 - 205 70 00

Professionals

Op verzoek van de gemeente, organiseren Woej, MEE Zuid-Holland Noord (MEE ZHN) en Kwadraad gezamenlijk dienstverlening binnen het Sociale Domein voor de burgers van Leidschendam-Voorburg.  Op 15 augustus 2016 zijn zij gestart onder de noemer “Sociaal Servicepunt”.

Vanuit het Sociaal Servicepunt bieden zij informatie en advies, (onafhankelijke) cliëntenondersteuning en kortdurende begeleiding. Gezamenlijk hebben zij hiervoor twee inlooppunten ingericht.

Deze inlooppunten worden vooralsnog gepositioneerd in de Wijk- en Dienstencentra ‘De Groene Loper (Voorburg) en De Waterlelie (Leidschendam/Stompwijk). Voor deze locaties is gekozen omdat zij fysiek  toegankelijk zijn, centraal gelegen en veel inwoners de weg naar deze centra al weten te vinden.

Naast de twee fysieke Sociale Servicepunten zijn de samenwerkende partners ook digitaal en telefonisch bereikbaar  via één gezamenlijke website en één telefoonnummer.

Dienstverlening van het Sociaal Servicepunt wordt bij aanvang geleverd door:

  • Consulenten MEE ZHN
  • Maatschappelijk werkers Kwadraad
  • Maatschappelijk werkers/Ouderenconsulenten Woej

De professionals van Woej, Kwadraad en MEE ZHN handelen onafhankelijk in het belang van de cliënt en op basis van professionele autonomie.

Dienstverlening van het Sociaal Servicepunt bestaat uit:

  • Geven van informatie en advies
  • Vraagverheldering
  • Kortdurende ondersteuning
  • Activeren van de cliënt en diens netwerk
  • Bemiddeling en verwijzing
  • Hulp bij klachten in het kader van het sociaal domein
  • Het bieden van professionele onafhankelijke cliëntondersteuning

De deelnemende partijen in het Sociaal Servicepunt beschikken over brede gemeenschappelijke kennis en kunde van het lokale aanbod binnen zorg en welzijn. Tegelijkertijd beschikken zij ieder over specifieke aanvullende expertise en verwijzen zij door als daar aanleiding toe is.

Daarnaast levert het team professionele onafhankelijke cliëntondersteuning, zoals door de wet bedoeld is, burgers kunnen hier een beroep op doen in hun interactie met de gemeente. De onafhankelijke cliëntondersteuning is gericht op alle levensgebieden, maar kan niet beslissen over de toewijzing van een maatwerkvoorziening.

Voor wie?
Het Sociaal Servicepunt is toegankelijk voor alle burgers van Leidschendam-Voorburg, maar richt zich vooral op inwoners met beperkte regie, beperkte sociale zelfredzaamheid en die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving.

Voor verdere informatie zijn wij te bereiken op 070 – 205 70 00, info@sociaalservicepunt.nl of neemt u contact op via ons contactformulier.

Contact

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 uur tot 12.30 uur
070 - 205 70 00

Spreekuren

Dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur
De Waterlelie
Prinsenhof 4
2263 EV Leidschendam

Donderdag van 13.00 uur tot 15.00 uur
Wijk- en dienstencentrum De Groene Loper
Van Royenstraat 2
2273 VD Voorburg

Sociaal servicepunt

Het Sociaal Servicepunt is een samenwerkings­verband van organisaties die actief zijn in de gemeente Leidschendam- Voorburg, bestaande uit MEE Zuid-Holland Noord, Kwadraad en Woej. In maart 2018 is Sport en Welzijn aangesloten.

Ben je een professional?
Lees hier meer over onze werkwijze.