Leidschendam-Voorburg

Direct contact?
Bel 070 - 205 70 00

Mijn kind(eren) hebben veel stress van de scheiding van mij en mijn partner. Hoe kan ik helpen?

Jaarlijks krijgen 70.000 kinderen in Nederland te maken met de scheiding van hun ouders. Dit brengt voor zowel ouders als kinderen een periode van veel veranderingen met zich mee. Deze periode is niet makkelijk.
Het ene kind gaat makkelijker met de nieuwe situatie om dan het andere kind. U als ouder kunt uw kind helpen om te wennen aan de nieuwe situatie.

Tips voor gescheiden ouders in de omgang met uw kind:
•        Luister naar uw kind
Betrek uw kind bij grote veranderingen. Laat uw kind weten dat wat hij/zij voelt en denkt belangrijk is. Natuurlijk hoeft u niet alles te doen zoals uw kind het het allerliefst zou willen, maar uw kind betrekken bij het nemen van uw beslissingen, geeft hem/haar het gevoel dat hij/zij belangrijk is, en ertoe doet.

•        De grootste veranderingen
Hoe fijn zou het zijn voor uw kind als jullie dicht bij elkaar gaan wonen, goed contact houden met de andere ouder, dat jullie kind op dezelfde school kan blijven met dezelfde vrienden, en misschien wel in hetzelfde huis, als de financiën het toelaten. Het is belangrijk om uw kind te vertellen wat hetzelfde blijft en wat verandert. Wees concreet en geef uw kind overzicht, misschien wel door middel van een kalender of een schema. Overzicht geeft houvast, houvast in tijden van verandering geeft veiligheid.

•        Minder tijd voor papa of mama
Steeds één van de ouders moeten missen, is misschien nog wel het ergste voor kinderen na een scheiding. Probeer niet te compenseren door alleen maar leuke dingen te doen met uw kind en uw kind zijn/haar zin geven, omdat je je schuldig voelt over de scheiding. Een kind heeft gewoon ouders nodig die grenzen stellen en regels hebben.

•        Een ander huis
Veel kinderen (56%) moet verhuizen na een scheiding. In dat geval hebben kinderen (ervaringsdeskundigen) twee tips voor u:
1.      Zorg dat ik snel weer een eigen plek heb ik het nieuwe huis. Laat me meebeslissen over de kleur van de muur in mijn nieuwe kamer.
2.      Ik vind het fijn als mijn knuffel steeds mee gaat als ik naar het andere huis moet. Dan is er tenminste één ding steeds hetzelfde is.
3.      Bereid uw kind voor op veranderingen. Zo kunt u bijvoorbeeld bij kleine kinderen een tekening maken met voor het eerste één huis met beide ouders en vervolgens twee huizen met in het ene huis de vader en in het andere huis de moeder en een pad van het ene huis naar het andere.

Wat u kunt doen...

Het Sociaal Servicepunt kan u ondersteunen in de omgang met uw kind tijdens een moeilijke situatie. Vraag ernaar tijdens een van de spreekuren van het Sociaal Servicepunt, neem telefonisch contact met ons op of vult u het formulier in met uw vraag.

Iedere woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur is er in de Waterlelie (Prinsenhof 4, 2263 EV Leidschendam) een echtscheidingsspreekuur.
U kunt hier zonder afspraak langskomen met allerlei vragen die te maken hebben met echtscheiding.

Bij het Opvoedadviespunt kunnen ouders terecht die uit elkaar gaan. Ouders kunnen vragen stellen over de situatie en advies krijgen hoe zij met de situatie het beste kunnen omgaan richting hun kind(eren). (Voor kinderen tussen 0-19 jaar). De gesprekken vinden plaats op een locatie die voor de ouder prettig is.
Margo de Bruin van het Opvoedadviespunt houdt iedere dinsdag van 9.30 – 10.30 spreekuur in de Waterlelie (voormalig CJG), Prinsenhof 4 in Leidschendam. U kunt gewoon binnenlopen. Het Opvoedadviespunt is van maandag tot en met woensdag ook bereikbaar via 06 – 55 88 10 89 of per mail op m.debruin@kwadraad.nl.

Bij het spel- en opvoedpunt van Vlietkinderen kunnen ouders vragen stellen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen binnen een scheidingssituatie. Het spel- en opvoedpunt zit in de Waterlelie (voormalig CJG),  Prinsenhof 4, 2263 EV Leidschendam. Geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.  Telefoon: 070 317 27 32 of 06 81 46 33 07.

Het schoolmaatschappelijk werk biedt trajecten voor het begeleiden van leerlingen die te maken hebben met echtscheidingssituaties. Kijk voor informatie en advies bij Schoolformaat. Hier vindt u ook een overzicht van trainingen voor kinderen.

Op de website van het Kenniscentrum Kind en Scheiding vindt u ook informatie en trainingen aangeboden.

Contact

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 uur tot 12.30 uur
070 - 205 70 00

Spreekuren

Dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur
De Waterlelie
Prinsenhof 4
2263 EV Leidschendam

Donderdag van 13.00 uur tot 15.00 uur
Wijk- en dienstencentrum De Groene Loper
Van Royenstraat 2
2273 VD Voorburg

Sociaal servicepunt

Het Sociaal Servicepunt is een samenwerkings­verband van organisaties die actief zijn in de gemeente Leidschendam- Voorburg, bestaande uit MEE Zuid-Holland Noord, Kwadraad en Woej. In maart 2018 is Sport en Welzijn aangesloten.

Ben je een professional?
Lees hier meer over onze werkwijze.